Thế nào là tia đối, tia đối là gì và tia đối nhau, tia trùng nhau ? Khái niệm, tính chất của tia đối sẽ được nêu ngay dưới đây.

Có gì không hiểu các em hãy comment bên dưới để được Gia sư Hà Nội giải thích nhé.

1. Khái niệm tia

Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

[external_link_head]

Tia đối là gì? Thế nào là tia đối? Tia đối nhau, trùng nhau

Tia Ox

2. Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

[external_link offset=1]

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Tia đối là gì? Thế nào là tia đối? Tia đối nhau, trùng nhau

Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O, A, B

Tia đối là gì? Thế nào là tia đối? Tia đối nhau, trùng nhau

[external_link offset=2]

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì:

Tia đối là gì? Thế nào là tia đối? Tia đối nhau, trùng nhau

– Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA, OB trùng nhau.Tin tức – Tags: tia, tia đối nhau, tia trùng nhau

  • Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác

  • 10 cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng

  • Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác

  • 5 cách chứng minh 3 đường thẳng đồng quy lớp 7

  • 5 cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

  • 8 cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong cùng một mặt phẳng

  • Công thức Đại số và lượng giác luyện thi THPT quốc gia

[external_footer]