Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

anh lạy trời mưa phong kín đường về

và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến

sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn

mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi

hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng

tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân

trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân

vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc

anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi

anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai

và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

trời không mưa em có lạy trời mưa

anh vẫn xin mưa phong kín đường về

anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.

[external_link offset=2][external_footer]