So sánh hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí – Chương trình Sinh học 11

Nếu như chương trình sinh học 12 chủ yếu nghiên cứu về di truyền, phả hệ thì chương trình Sinh 11 chủ yếu đề cập đến sinh học tế bào. Trong chương trình, các bạn sẽ gặp hai khái niệm là hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí. Trong bài này, chúng tôi sẽ so sánh hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hai khái niệm này.

[external_link_head]

1. Giống nhau giữa hô hấp hiếu khí và kị khí

Đây là hai khái niệm liên quan đến quá trình hô hấp của sinh vật. Cả hai quá trình đều cần nguyên liệu sau đó phân giải để chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể sinh vật. Do đó sản phẩm cuối cùng đều là ATP. Nguyên liệu thường sử dụng là đường đơn. Nên để phân hủy đều có giai đoạn đường phân. Quá trình phân giải nguyên liệu đều xảy ra ở màng sinh chất.

2. Khác nhau

Đặc điểm

Hô hấp kị khí

Hô hấp hiếu khí

Vị trí xảy ra

[external_link offset=1]

Tế bào chất

Ti thể

Nhu cầu oxy

Không cần

Cần oxy

Sản phẩm

– Đường phân: Acid pyruvic

– Sản phẩm cuối cùng : acid lactic, rượu, CO2

– Chu trình Crep: CO2, H20

– Sản phẩm cuối cùng: 36 ATP

[external_link offset=2]

Năng lượng tích lũy

Ít tích lũy năng lượng

Tích lũy 38 ATP

Trên đây chúng tôi đã so sánh hô hấp hiếu khí và kị khí. Hai quá trình này tương đối quan trọng để các bạn hiểu được quá trình sống của sinh vật. Hi vọng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn. Đây là những so sánh chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Chúc các bạn học thật tốt môn Sinh 11. 

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

[external_footer]