Phân giác ngoài của một tam giác là gì? Tính chất đường phân giác của tam giác

Phân giác ngoài của một tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Vậy phân giác ngoài của một tam giác là gì? Tính chất đường phân giác của tam giác như thế nào? Nó được vận dụng vào bài tập như thế nào. Để nắm rõ được các kiến thức này, mời các bạn tham khảo bài học và tài liệu bên dưới.

[external_link_head]

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí có chia sẻ tại nhóm facebook Cộng Đồng Giáo Viên Trung học cơ sở mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất phân giác của tam giác.

Đường phân giác ngoài tại một đỉnh của một tam giác là đường thẳng chia cạnh đối diện thàng hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề với hai đoạn thẳng ấy.

[external_link offset=1]

Ví dụ: Trong tam giác ABC, có AD là phân giác ngoài của góc A và AD cắt BC tại D. Như vậy, ta có: DB/DC = AB/AC.

Để vận dụng tốt đường phân giác ngoài của tam giác vào giải bài toán. Các bạn cần rèn luyện nhiều bài tập liên quan đến kiến thức này.

Về tính chất phân giác của tam giác đã được chúng tôi tổng hợp bên dưới. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Bí quyết vận dụng tính chất

Trong chương trình Toán 8, tính chất đường phân giác chủ yếu được vận dụng vào giải bài toán tam giác đồng dạng. Trước tính chất đường phân giác, các bạn còn áp dụng định lí Ta-lét thuận, đảo và hệ quả. Để vận dụng các kiến thức này vào giải bài toán tam giác. Các bạn cần rèn luyện nhiều bài tập trong tài liệu bên dưới và các tài liệu khác.

Để áp dụng tính chất phân giác, các bạn được học về 2 dạng bài chính sau:

[external_link offset=2]

  • Dạng 1: Tính độ dài cạnh, chu vi, diện tích.
  • Dạng 2: Chứng minh đẳng thức hình học và các bài toán khác.

Hãy tham khảo bài học bên dưới để nắm vững phương pháp giải mỗi dạng.

Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác
Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài

[external_footer]