Con chim ở đậu cành tre

Con cá ở trọ trong khe nước nguồn

Cành tre … í … a

Dòng sông … í … a

Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

í … a … í … à … í … à … a …

Xưa kia ở đậu miền xa

Cơn gió ở trọ bao la đất trời

Miền xa … í … a

Trời đất … í … a

Nhân gian về trọ nhiều nơi

Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng

í … a … í … à … í … à … a …

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Mây kia ở đậu từng không

Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người

Từng không … í … a

Người xinh … í … a

Tim em người trọ là tôi

Mai kia về chốn xa xôi cũng gần

í … a … í … à … í … à … a …

Môi xinh ở đậu người xinh

Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều

Người xinh … í … a

Kiều xinh … í … a

Xin cho về trọ gần nhau

Mai kia dù có ra sao cũng đành

í … a … í … à … í … à … a …

Trăm năm ở đậu ngàn năm

Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn

Ngàn năm … í … a

Buồn như … í … a

Ơ hay là một vòng xinh

Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời

í … a … í … à … í … à … a …

í … a … í … à … í … à … a …

[external_link offset=2][external_footer]