[Ver1:]

Con đốt điếu cần, để cúng cho di lặc

Cám ơn người đã ban quần áo con đang mặc

Chén cơm con đang ăn, cọng cần con đang cắt

Cuộc sống của con hôm nay, con cám ơn người đã để mắt tới con

Tới cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp

Nhìn đâu đâu cũng đẹp từ cây bông cho đến đôi dép

Cây đẹp, nhà đẹp, ngoài đường các em gái đang chạy xe trên đường nguyễn trải

Em thẹn nhìn con

Con đang được bay, bay như người say

Quên đi hết cuộc đời này, nếu con chết đêm nay

Cũng phải hút cạn điếu này, nghe một bài nhạc thật hay

Tận hưởng đến giọt cuối cùng mặc kệ rượu cay

Một điếu, cho anh em, người cùng con vào sinh ra tử

Một điếu, cho cha mẹ, tội bất hiếu này khó tha thứ

Một điếu, dành cho trời, một điếu, dành cho đất

Một điếu, dành cho những người lạy trước bàn thờ khi con mất.

[Hook;]

Nam mô

[external_link_head]

[external_link offset=1]

[Ver2:]

Mô phật phù hộ độ trì cho con

Chạy một vòng ở sài gòn con muốn an toàn

Không bị cướp, không bị phạt, con muốn tiền còn

Con muốn được thanh thản không muốn nó phiền con

Muốn một ngày thật là đẹp, không có mưa, nắng không gắt

Con muốn anh em của mình không còn bị giam sau song sắt

Cháy không tắt, hút điếu cần (thuốc) trên đường phố không ai bị bắt

Bởi con chắc buổi cơm tối gia đình không muốn một ai vắng mặt

Xin các ơn trên nghe lời cầu xin

Con chỉ mưu cầu hạnh phúc, cho người anh cho người em

Cho người bạn của wowy hút cùng nhau

Một điếu cho anh em, người cùng con vào sinh ra tử

Một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này khó tha thứ

Một điếu dành cho trời một điếu dành cho đất

Một điếu dành cho những người lạy trước bàn thờ khi con mất.

[external_link offset=2]

[Break:]

Cầu trời khấn phật cho anh em con an toàn

Một lạy xin đất cho mẹ cha con bình an

Nam mô cúi đầu con không muốn sống lâu

Con chỉ muốn xin người lắng nghe đây là lời con khẩn cầu

Một điếu cho anh em người cùng con vào sinh ra tử

Một điếu cho cha mẹ, tội bất hiếu này khó tha thứ

Một điếu dành cho trời một điếu dành cho đất

Một điếu dành cho những người lạy trước bàn thờ khi con mất

(nam mô ô ô ô ô ô ô ô ô). [external_footer]