Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì…

 1. Góc so le trong, góc đồng vị

Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

[external_link_head]

Trên hình vẽ ta có: 

– Hai cặp góc so le trong:

\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)

– Bốn cặp góc đồng vị:

\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{1}}\); \(\widehat{A_{2}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)

\(\widehat{A_{3}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{4}}\).

[external_link offset=1]

2. Tính chất

Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a\) và \(b\), trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau 

Ví dụ:   Đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b (như hình vẽ).

\({\widehat A_1} = {\widehat B_1} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{\widehat A_2} = {\widehat B_2}\\{\widehat A_3} = {\widehat B_1}\\{\widehat A_2} + {\widehat B_1} = {180^0}\end{array} \right.\)

Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Loigiaihay.com


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1. Trên hình 13…

 • Bài 21 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 21 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (…) trong các câu sau:

 • Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 22 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 15 …

  [external_link offset=2]

 • Bài 23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1. Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3, 4 – Chương 1 – Hình học 7

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 – Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

[external_footer]