Lực từ là gì? Vectơ cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái

Lực từ và cảm ứng từ là kiến thức các bạn được học trong chương Từ trường của chương trình Vật lý 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những kiến thức liên quan đến lực từ và cảm ứng từ là gì. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ và chi tiết kiến thức cần nhớ. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

[external_link_head]

Lực từ là gì? Cảm ứng từ là gì?

Lực từ là lực của từ trường tác dụng lên một vật có mang điện tích chuyển động (ví dụ: khung dây, đoạn dây, vòng dây trong có điện…). Trong đó, từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mỗi điểm. Với các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

Cảm ứng điện từ được biểu diễn dưới dạng vecto gọi là vecto cảm ứng từ, với đơn vị là testa (T).

[external_link offset=1]

Lực từ xác định bởi công thức: F = B.I.l.sin α. (1)

Trong đó: vecto B là cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây.

I là cường độ dòng điện trong dây dẫn.

l là chiều dài đoạn dây.

α là góc tạo bở dòng điẹn I và vecto B.

Từ công thức (1) suy ra công thức tính cảm ứng từ là B = F/(I.l.sin α)

[external_link offset=2]

Quy tắc bàn tay trái.

Quy tắc bàn tay trái được phát biểu như sau:

Đặt bàn tay trái duỗi thẳng sao cho chiều của các đường sức từ (cảm ứng từ) xuyên qua lòng bàn tay. Và chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều của dòng điện. Khi đó ngón tay cái choãi ra 90º chỉ chiều của lực từ (lực F) tác dụng lên dòng điện.

Lực từ là gì? Vectơ cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái - Giáo viên Việt Nam
Lực từ là gì? Vectơ cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái - Giáo viên Việt Nam
Lực từ là gì? Vectơ cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái - Giáo viên Việt Nam
Lực từ là gì? Vectơ cảm ứng từ, quy tắc bàn tay trái - Giáo viên Việt Nam

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài

[external_footer]