Lời bài hát Việt Nam Ơi – Minh Beta

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi

Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.

[external_link_head]

Bước giữa nắng tràn

Đường phố nơi tôi ở

Từ thơ bé đã quen.

Giữa đất nước này

Niềm tin luôn căng tràn

[external_link offset=1]

Đừng lo lắng, cười lên.

Và gió qua tán cây

Hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười

Và nắng trên lá reo

Ngày xanh tươi sáng

Việt Nam ơi.

[ĐK:]

Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà cao xe giăng phố

Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh).

Từ nơi đảo xa mênh mông sóng

[external_link offset=2]

Về nơi đồi cao bay mây trắng

Một vòng tay nối tròn Việt Nam.

Bao la đất trời, quê hương xanh ngời

Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt

Bao nhiêu con người chung tay xây đời

Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi.

[external_footer]