Ông Già Noel

Lời bài hát “Ông Già Noel”:

[external_link_head]

Ding doong..ding..doong.. ding

Ding doong..ding..doong.. ding

Ôn già Noel , tóc râu bạc phơ

Cưỡi xe Tuần Lộc và bay khắp nơi

Ông già Noel , vác bao quà to

Chỉ mang đi tặng những em bé ngoan

Ông già Noel con nhận thư con

Có nến đêm tay khi con ngủ say

Ông già Noel , con đợi Ông nha

Ông nhớ để quà , trong đôi tất treo

[external_link offset=1]

Ông già Noel, con sẽ ngoan hơn

Cố gắng vâng lời Cha mẹ , Thầy cô

Ông già Noel , con cảm ơn ông

Khúc khích nụ cười trong đêm Giáng sinh .

Ding doong..ding..doong.. ding

Ding doong..ding..doong.. ding

Lời bài hát Ông Già Noel

ding doong..ding..doong.. ding

ding doong..ding..doong.. ding

on gia noel , toc rau bac pho

cuoi xe tuan loc va bay khap noi

ong gia noel , vac bao qua to

chi mang di tang nhung em be ngoan

ong gia noel con nhan thu con

co nen dem tay khi con ngu say

ong gia noel , con doi ong nha

ong nho de qua , trong doi tat treo

[external_link offset=2]

ong gia noel, con se ngoan hon

co gang vang loi cha me , thay co

ong gia noel , con cam on ong

khuc khich nu cuoi trong dem giang sinh .

ding doong..ding..doong.. ding

ding doong..ding..doong.. ding


Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan


Nghe thêm nhạc từ MP3

[external_footer]