Lời bài hát Mariage d'Amour - Paul de Senneville - Lâm Hoàng Media | Lâm Hoàng Giải Trí | Lâm Hoàng Music

Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ

Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ

Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ

Duyên mình dịu êm thơ rất thơ

Và anh nâng niu em như đóa hoa

Còn em xem anh như trăng ngọc ngà

Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn

Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà

Khi anh qua thung lũng

Và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô

Ta yêu sai hay đúng?

Còn thấy đau là còn thương

Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu

Hết muộn sầu

Lạc bước giữa những đam mê tăm tối

Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?

Người năm xưa đâu rồi?

Lạnh băng tiếng khóc cười

Anh ở nơi xa xôi vô lối

Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta

Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ

Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa

Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà

Khi anh qua thung lũng

Và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô

Ta yêu sai hay đúng?

Còn thấy đau là còn thương

Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu

Hết muộn sầu

Khi anh qua thung lũng

Và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô

Ta yêu sai hay đúng?

Còn thấy đau là còn thương

Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu

Hết muộn sầu

[external_link_head]

Lời bài hát Mariage d’Amour – Paul de Senneville

——————————

[external_link offset=1]

ABOUT THE VIDEO

This piece is originally written by Paul de Senneville and performed by Richard Clayderman. The piece was rearranged by pianist George Davidson and it is his version I perform here. This version is also incorrectly known as “Chopin’s Spring Waltz”. I believe this is caused by a popular, but wrong titled, video here on youtube.

Đang Cập nhật lời

[external_link offset=2]

[external_footer]