Lời bài hát Chữ T – Tuấn Tú

Tui tên Tuấn Tú

tui thiết tha thương Thuỷ

[external_link_head]

Thuý tui thương Thuý

từ thuở tui tám tuổi

tướng Thuý thật to

tui thì tí teo

tui tựa tôm tép

thấy Thuý tướng to

tui thật thích Thuý

tựa thầy tử,

Thuý tựa tiên trên trời,

[external_link offset=1]

Thuý thích tập tạ,

Thuý thích thể thao,

Thuý thích thưởng thức

thư tình tui trao.

Tui thì tiện tặn

Thuý thì thích tiêu tiền

tui thích tiểu thuyết,

Thuý thích trữ tình,

tui thích Tam Tạng,

Thuý thích Tề Thiên,

tui thích trăng tròn,

Thuý thích trăng tàn,

tui thì tưng tứng thật tình thương Thuý

thiếu Thuý tim tui thật tình tê tái.

Tui tôn thờ Thuý từ tận trái tim,

Thuý trèo trên trời tôi trèo theo Thuý,

Thuý tự tử thì tui thành thầy tu.

Tới tháng trung thu tui thường tới thăm Thuý

[external_link offset=2]

tui trao tới Thuý trăm trang thư tình,

Thuý thấy tui tỏ tình

Thuý thương tui thật

tui thì tham tình

tam táp tiến tới

Thuý tức thời tui từ từ tui thò tay tui thọc

Thuý thích thú thỏ thẻ tay tui từ từ tui thỏ thẻ

tay Thuý thương thương tui thò tui thọc Thuý tức tối

Thuý thét to uiiiiii.

Thuý tát tay tui tới tấp tơi tả thân tui,

thế thì tình tui trở thành tan tành,

thế thì tình tui trở thành thê thảm thiên thu

[external_footer]