Ca sĩ: Đông Phương Tường Sáng tác: châu nhật hoàng

[external_link offset=1]


Xóm của tui có anh Sáu Xị

Dáng di hai hàng thong thấy vui vui.

Chiều nay ảnh tới nhà tui

Tay cầm chai rượu kêu tôi đi mua mồi.

Thấy ảnh vui nên tôi cũng khoái.

Bước vô sau nhà có món chi không

Hồi lâu tôi bước ra thật mau

Trên tay cầm một kí khô cá kèo.

Hò dô…anh sáu Xị ơi

Mình nhậu lai rai chớ đừng quá chén

Đừng cho bà xã buồn phiền rầy la.

ta ngồi, ta ngồi đây nhậu chút thôi

Rồi mai thức giấc cùng nhau ra đồng.

Chiều nay hai đứa mình vui

Mình ngồi bên nhau kể chuyện lối xóm

Hàn huyên tâm sự chuyện đời nhà nông

Tuy nghèo, tuy nghèo nhưng dạ trắng trong

Nhà nông chất phác quanh năm cấy cày

Tuy nghèo, tuy nghèo nhưng rất hiền lương

Bà con lối xóm ai ai cũng mừng.

[external_link_head]

[external_link offset=2][external_footer]