Lời bài hát 60 Chưa Phải Là Già

60 chưa phải đã già

60 là tuổi mới qua dậy thì

[external_link_head]

65 hết tuổi thiếu nhi

70 là tuổi mới đi vào đời

[external_link offset=1]

75 là tuổi ăn chơi

80 là tuổi yêu người yêu hoa

90 mới bắt đầu già

Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương

100 có lệnh diêm vương

Cứ ở nơi ấy yêu đương thỏa lòng

[external_link offset=2]

Bao giờ đạn hết lên nòng

Từ từ nằm xuống là xong một đời

[external_footer]