Bệnh Bạch Tạng Tiếng Nhật Là Gì?

Bạch tạng tiếng Nhật là Arubino (アルビノ). Bệnh bạch tạng xảy ra ở người và động vật có xương sống. Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách chuẩn đoán của bệnh bạch tạng. Bạch tạng tiếng Nhật là Arubino (アルビノ). Nguyên nhân của bệnh bạch tạng. Bệnh bạch tạng là một bệnh di truyền […]

Read More

Tăng giảm tiếng Nhật là gì?

Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh khotrithucvn.com Liên hệ Đang xem: Tăng giảm tiếng Nhật là gì? Home Học tiếng Anh Học tiếng Hàn Học tiếng Nhật Học tiếng Trung Nghĩa của từ Kênh khotrithucvn.com Liên hệ Home » Tăng giảm tiếng Nhật là gì […]

Read More

Mời, Đột Nhiên, Bị Bẩn Tiếng Nhật Là Gì? Từ Vựng Trái Nghĩa Trong Tiếng Nhật

Từ vựng trái nghĩa dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật như mình đây ạ! せいかくがわるい xấu bụng / せいかくがいい tốt bụng ばかな ngu/かしこい thông minh うそつき hay nói dối, hay nói xạo/しんらいできる đáng tin cậy ひきょうな cáo già, nhát gan/せいじつな thật thà けち ki bo, kiệt sỉ/きまえがいい hào phóng 子どもっぽい tính trẻ con/おとな người chín chắn なまけもの […]

Read More