Trong hình học Euclid, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang.

Tổng quát, ta có:

[external_link_head]

là hình thang vuông (đáy AB, CD) hoặc

Dấu hiệu nhận biết[sửa | sửa mã nguồn]

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

[external_link offset=1]

Như hình bên: hình thang ABCD có = ABCD là hình thang vuông

Diện tích, chu vi[sửa | sửa mã nguồn]

Hình thang vuông

Diện tích[sửa | sửa mã nguồn]

S = . h

Trong đó:

  • a là độ dài đáy bé AB
  • b là độ dài đáy lớn CD
  • h là độ dài đường cao AD

∗Phát biểu bằng lời: diện tích hình thang bằng nửa tổng hai đáy nhân với chiều cao.

[external_link offset=2]

Chu vi[sửa | sửa mã nguồn]

 P = a + b + c + d

Trong đó:

  • a, b, c, d là độ dài các cạnh đáy và các cạnh bên của hình thang vuông ABCD

∗Phát biểu bằng lời: chu vi hình thang bằng tổng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên hoặc chu vi hình thang bằng tổng độ dài tất cả các cạnh.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hình thang
  • Hình thang cân

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bầu trời tri thức: chu vi, diện tích hình thang.

Bài viết về chủ đề toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

[external_footer]