Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

[external_link_head]

Hình bình hành

Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

[external_link offset=1]

Trong không gian 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]

Trong một hình bình hành có:

 1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
 2. Các góc đối bằng nhau.
 3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanh

Diện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đáy nhân với độ dài chiều cao trong đó A = độ dài cạnh đáy, H = độ dài chiều cao và S là diện tích.

Chu vi hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

[external_link offset=2]

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành[sửa | sửa mã nguồn]

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
 2. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 3. Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
 4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Tâm đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tứ giác
 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thoi
 • Hình vuông
 • Hình thang vuông
 • Hình lập phương
 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình nón
 • Hình trụ

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

– Cách tính chiều cao hình bình hành: chiều cao hình bình hành bằng diện tích chia cho cạnh đáy, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. H = S: A

– Cách tính cạnh đáy hình bình hành: cạnh đáy hình bình hành bằng diện tích chia cho chiều cao, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. A = S: H

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Hình bình hành – Wikipedia tiếng Việt
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hình bình hành.

Nhà xuất bản giáo dục – Bộ giáo dục đào tạo – Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1

Bài viết liên quan đến hình học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

[external_footer]