Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

A. cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

[external_link_head]

B. thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

C. bằng nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

D. lớn hơn 0 K.

Đáp án B

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Đoàn Quang Minh

– Bài này đáp án B đúng đó e nha :

– Nó là Quang phổ vạch hấp thụ e nhé , chứ ko phải tách ra như e là : Quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ đó đâu .

+ Ta có : Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là : được tạo thành khi nhiệt độ của khí bay hơi phỉa nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng

=> Câu B đúng

OK E NHA !

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Phạm Văn Trường

trong bài giảng thầy nói rõ là QP vạch (còn gọi là QP vạch phát xạ) và QP hấp thụ( còn gọi là QP vạch hấp thụ) mà? S mod nói QP vạch hấp thụ là gộp cả 2 loại v ạ?

Câu này mình chọn B vì nghĩ nhiệt độ đám khí phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn phát để đám khí có thể hấp thụ nhiệt(NL) để phát xạ ra ánh sáng

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Đoàn Quang Minh

– Bài này đáp án B đúng đó e nha :

– Nó là Quang phổ vạch hấp thụ e nhé , chứ ko phải tách ra như e là : Quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ đó đâu .

+ Ta có : Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là : được tạo thành khi nhiệt độ của khí bay hơi phỉa nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng

=> Câu B đúng

OK E NHA !

[external_link offset=1]

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Hoàng Thu Hài

sai 2 lần :”(((

Triệu Vân LV 0, SP 0

Theo mình thì có những loại quang phổ sau:

+Quang phổ phát xạ: Mọi chất rắn, lõng, khí khi nung nóng đến nhiệt độ cao, đều phát ra ánh sáng. Quang phổ của ánh sáng do các chất phát ra gọi là Quang phổ phát xạ. Quang phổ phát xạ chia thành 2 loại: quang phổ liên tục và quang phổ vạch phát xạ (Hay quang phổ vạch)

+Quang phổ vạch hấp thụ

Ngoài ra chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch sẽ phát xạ quang phổ đám gồm các dải màu ngắn, ngăn cách nhau bằng các khoảng tối. Các dải này gọi là đám, thực ra gồm nhiều vạch riêng lẻ rất sít nhau.

Mình chỉ thấy những câu hỏi hỏi về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ chứ chưa gặp bài nào tìm điều kiện để thu được 2 quang phổ còn lại!

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Trần Duy Hải

mà nếu là quang phổ vạch phát xạ thì điều kiện là gì v ạ?

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Trần Duy Hải

thầy nam chia làm 2 cái tên như vậy mà anh Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Đoàn Quang Minh

– Nó là Quang phổ vạch hấp thụ e nhé , chứ ko phải tách ra như e là : Quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ đó đâu .

+ Ta có : Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là : được tạo thành khi nhiệt độ của khí bay hơi phỉa nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng

=> Câu B đúng

OK E NHA !

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Trần Duy Hải

đk thu được quang phổ vạch với quang phổ hấp thụ có giống nhau không ạ?

Xem 4 trả lời

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Vũ Đình Đức

Nhiệt độ QPLT phải nhỏ hơn nhiệt độ khối khí-> Nhiệt độ khối khí phải cao hơn nhiệt độ nguồn sáng phát ra qplt vậy Đ.Á A có gì sai thế mod . 3/3/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

No name

sách giáo khoa viết vậy thì theo thôi. . 14/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Đặng Văn THái

tại sao lại phải thấp hơn , ai giái thích bản chất giùm mình với ? . 14/1/2017

Xem 1 trả lời

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Nguyễn Việt Cường

vâng, e cảm ơn chị nhé . 13/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Hoàng Linh Vmmuer

[external_link offset=2]

nếu đúng tài liệu viết thế thì thầy gõ nhầm đó nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục phải lớn hơn nhiệt độ khối khí nha . 13/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Nguyễn Việt Cường

Ở tài liệu thầy đính kèm bài giảng về quang phổ vạch ý, nói là “nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục phải nhỏ hơn nhiệt độ khối khí”, vậy đáp án phải là A chứ . 13/1/2017

Xem 2 trả lời

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Tạ Thị Thanh Hằng

nhớ……. . 13/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Mai Thanh Hằng

tóm lại là cao hay thấp v . 11/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

huy nguyễn

lạ nhể đã là hơi loãng thì nhiệt độ bao nhiêu chả thế . 11/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Duyên Lê Try

Nhờ bạn Thy nói t đúng c này . 11/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Thiên Thy

là key đúng. nhiệt của khí bay hơi phải thấp hơn nhiệt của nguồn sáng phát ra thì thu đc qp vạch hấp thụ 11/1/2017

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải

Nguyễn Việt Linh

la sao 11/1/2017

[external_footer]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *