– Người đăng bài viết: Nguyễn Thị LÆ°Æ¡ng  – Chuyên mục :  ÄÃ£ xem: 47298 

Chiến lược Chiến tranh Đặc Biết là gì? do ai khởi xướng ? nội dung cụ thể ra sao chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Để tránh thất bại hoàn toàn ở miền Nam Việt Nam sau cuộc “Đồng khởi” (0999999678), Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược, từ chiến lược “Chiến tranh đơn phÆ°Æ¡ng” (l0999999678) sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (0999999678).

[external_link_head]

“Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thá»±c dân mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sá»± chỉ huy của hệ thống cố vấn” quân sá»± và dá»±a vào vÅ© khí, trang bị kỹ thuật, phÆ°Æ¡ng tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại các lá»±c lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm mÆ°u cÆ¡ bản của “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt đánh người Việt”.

[external_link offset=1]

Thá»±c hiện kế hoạch chiến lược Chiến tranh Đặc Biệt trên, Mỹ tăng nhanh viện trợ quân sá»± cho Diệm, đưa vào miền Nam số lượng ngày càng lớn “cố vấn” quân sá»± và lá»±c lượng hỗ trợ chiến đấu. Số lượng đó tăng lên hàng năm: cuối năm 1960 có 1.100 tên; cuối năm 1962 có 11.000 ; cuối năm 1964 có 26.000. Bộ chỉ huy quân sá»± Mỹ (MACV) được thành lập tại Sài Gòn ngày 0999999678 thay cho Đoàn cố vấn viện trợ quân sá»± (MAAG) được thành lập năm 1950.

Để phối hợp, chính quyền Sài Gòn ra sức bắt lính, tăng nhanh lá»±c lượng quân ngụy, từ 170.000 (giữa 1961) lên 560.000 (cuối 1964). Quân ngụy được trang bị hiện đại, sá»­ dụng phổ biến các chiến thuật mới, nhÆ° “trá»±c thăng vận”, “thiết xa vận”.

Được sá»± hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy của cố vấn Mỹ, quân ngụy liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân càn quét nằm trong chiến lược Chiến tranh Đặc Biệt nhằm tiêu diệt lá»±c lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, hoạt động kiểm soát, phong tỏa biên giới và vùng biển.

Dá»±a vào lá»±c lượng quân sá»± và bằng những cuộc hành quân càn quét, chính quyền Sài Gòn đã ráo riết dồn dân, lập “Ấp chiến lược” (sau đổi là “Ấp tân sinh”), dá»± định dồn 10 triệu nông dân vào 16.000 ấp trong tổng số 17.000 ấp toàn miền Nam bằng thủ đoạn cưỡng ép. Chúng lập ấp đến đâu thì giăng đồn bốt, lập bảo an, dân vệ, chính quyền đến đó để kìm kẹp. Nhân dân trong các “Ấp chiến lược” bị kiểm soát gắt gao, ngột ngạt, nhÆ° trong các trại tập trung. “Ấp chiến lược” được coi là “quốc sách” và gần nhÆ° một cuộc chiến tranh tổng lá»±c nhằm đẩy lá»±c lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp, tách dân khỏi cách mạng tiến tới nắm dân, thá»±c hiện chÆ°Æ¡ng trình “bình định” miền Nam.

[external_link offset=2]

Bạn đọc có thể tham khảo thêm.

Kế hoạch Na- Va.

Hội nghị IANTA 1945 [external_footer]